BRIGÁDA 5/2011

Výbor děkuje všem zástupcům oddílů:
všestrannost, odbíjená, nohejbal a badminton
za aktivní účast a za pomoc.