KULÍŠČÍ POUŤ 2011

V neděli 11.9. 2011 se konala naše
PRVNÍ KULÍŠČÍ POUŤ.
Byla pro nás připravena spousta odměn,
soutěží a dobrot a také divadelní představení
„Indiánská pohádka“.
Za spolupráci na této akci děkujeme:
roztockým skautům, turistické asociaci
a roztocké obci sokolské,
díky kterým se nám podařilo akci zrealizovat.
Už se těšíme na další celoroční kulíščí klání.

 
Vedoucí turistického oddílu Marie Hedlová