SLETOVÁ ŠTAFETA 2011

Hned po Sokolení jsme vyrazili do Libčic
převzít SLETOVOU ŠTAFETU,
kterou jsme pak přivezli k Zámečku v Roztokách.
Zde jsme jí předali dalšímu zástupci Župy,
který všechny štafety odvezl do Tyršova domu.