PŘÍSPĚVKY A PŘIHLÁŠKY

PŘIHLÁŠKY, SOKOLSKÉ ZNÁMKY, NOVÍ ČLENOVÉ

MATRIKÁŘKA - NAĎA VANKOVÁ

Kontakt: nada.vankova@volny.cz, 220 912 032

 

 

Obracíme se na Vás, členy Sokola i návštěvníky našeho areálu,

zda bychom společně částečně finančně podpořili některé plánované akce.

Pokud budou některé akce realizovány, bude také potřeba přípravy svépomocí.


Č. účtu: 0384270359/0800
VARIABILNÍ SYMBOL: 082010